Moedertaalmethode

 


Hoe komt het dat elk kind zijn moedertaal spreekt en zelfs beter en met minder moeite dan een volwassene die de taal pas later leert spreken?

Suzuki ontdekte dat bij het aanleren van de moedertaal overal in de wereld dezelfde methode wordt toegepast. Hij heeft die methode ontleed en ze vervolgens toegepast in zijn vioollessen, met indrukwekkende resultaten als gevolg.

Als je de Suzukimethode gebruikt, leer je vaardigheden aan op dezelfde manier als je een kind leert spreken:

- Iedereen kan het
- Je begint zo vroeg mogelijk
- Je plaatst het in een omgeving waar de aan te leren vaardigheid overvloedig aanwezig is
- Je moedigt het kind aan zoveel je kan
- Je oefent de ontwikkeling van de vaardigheid zo veel mogelijk en zeer regelmatig
- Je slaat geen dag over
- Je zoekt de best mogelijke leerkracht voor je kind en werkt er nauw mee samen

Op deze wijze kan in principe elke vaardigheid tot op een indrukwekkend niveau ontwikkeld worden. Kinderen die volgens de Suzukimethode leren musiceren zijn geen wonderkindjes (toch niet meer dan elk ander kind). Ze worden enkel erg gestimuleerd om hun talent te ontwikkelen.

Zonder afbreuk te willen doen aan de reeds bij de geboorte aanwezige verschillen tussen mensen, gaat de Suzukimethode er van uit dat elk talent kan en moet ontwikkeld worden. Kinderen worden niet geselecteerd. Wel worden de ouders opgeroepen om zich met de ontwikkeling van hun kind intensief bezig te houden. (Dit is geen alleenrecht van de Suzukimethode, cfr. De jeugd van Mozart, Beethoven, Yehudi Menuhin, Vadim Repin,... ook bij hen werd zeer vroeg gestart met intensief muziekonderwijs, pas later spreekt men dan van uitzonderlijk talent)

Tientallen jaren ervaring met deze benaderingswijze bewijzen dat kinderen zelfs tot professioneel niveau kunnen leren musiceren indien ze voldoende training en aanmoediging krijgen. Hiervoor is geen uitzonderlijke begaafdheid nodig, wel een uitzonderlijke werkwijze van ouders en leerkrachten, gepaard met een grote liefde voor elk kind. Hoewel heel wat suzukileerlingen later beroepsmusici worden, is het echter niet de bedoeling om beroepsviolisten op te leiden. Het uiteindelijke doel is om via de muziek de kinderen te helpen ontwikkelen tot fijne, gevoelige en succesvolle mensen.